Inkomna tips ökade för fjärde året i rad

För fjärde året i rad ökade antalet inkomna tips till Fair Play Bygg. 2019 mottog projektet 361 tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. En ökning med 240 procent jämfört med 2016 då projektet startade.

Verksamheten inom Fair Play Bygg startade den 19 februari 2016 och syftar till att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Det ägarorganisationerna vill uppnå med detta projekt är att motverka oseriösa och kriminella krafter inom byggbranschen som skapar snedvriden konkurrens genom missbruk av system och bristande säkerhet.

Under 2019 mottog Fair Play Bygg 361 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Det är en ökning med 76 procent jämfört med 2018 och en ökning med 240 procent jämfört med 2016. 2019 lämnade Fair Play Bygg över 241 bearbetade tips om misstänkt brottslighet till olika myndigheter. Antalet överlämnade tips har ökat med 193 procent jämfört med 2018 och med 473 procent jämfört med 2016. En bidragande anledning till att de överlämnade ärendena ökat så markant är att Fair Play Bygg i dag har tre personer som arbetar heltid med att granska de inkomna tipsen. Mellan 2016 till andra hälften av 2018 arbetade enbart en person med att granska inkomna tips. De myndigheter som Fair Play Bygg har lämnat de bearbetade tipsen till är: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Här nedan följer en analys av innehållet i de 241 överlämnade ärendena.

 

Fakta:

241 överlämnade ärenden fördelade på myndighet:*

** Skatteverket 211

Arbetsmiljöverket 66

Ekobrottsmyndigheten 32

Polisen 7

 

*Vissa ärenden har lämnats till flera myndigheter

**Vissa ärenden till Skatteverket har överlämnats till både Skattebrottsenheten och Enheten för kontroll av elektronisk närvaroliggare.

 

Överlämnade ärenden fördelade på misstänkta brott:*

Skattebrott: 201

Arbetsmiljöbrott: 50

Penningtvätt: 26

Brott mot utlänningslagen: 22

Kreditbedrägeri: 9

Koppling till kriminellt gäng/nätverk: 5

Människoexploatering/ människohandel: 5

Mutbrott: 4


Publicerad av Peter Leander den 2020-05-20Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png