Info om Fair Play Bygg på Arconas byggen

Inom kort kommer Arcona att sätta upp skyltar med information om Fair Play Bygg på alla sina byggarbetsplatser.

Sedan en tid tillbaka har information om att man kan tipsa Fair Play Bygg vid misstanke om brott funnits vid inpassager tills samtliga av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshems byggen. Nu följer Arcona efter som inom kort kommer att sätta upp skyltar med information om Fair Play Bygg på alla sina byggen.

-Arcona vill bidra till en byggbransch där vi har en sund konkurrens med hållbara arbetsvillkor. Ett samarbete med Fair Play Bygg för att underlätta för personer på våra arbetsplatser att anonymt lämna tips om misstänkt brottslig verksamhet ser vi som väldigt positivt. Som en del i detta kommer vi sätta upp Fair Play Byggs informationstavlor på alla våra arbetsplatser, säger Arconas vd Peter Kvist till Fair Play Nyheter.


Publicerad av Peter Leander den 2020-01-10Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png