Forsen AB inleder samarbete med Fair Play Bygg mot illegal arbetskraft

Byggprojektledningsföretaget Forsen AB ställer sig bakom Fair Play Byggs målsättning att skapa sunda och trygga arbetsplatser i en satsning mot arbetsmarknadskriminalitet. 

Fabian Svanberg, byggprojektledare på Forsen AB och ansvarig för arbetsgruppen i företagets interna satsning mot den illegala arbetskraften, säger i pressmeddelande -Vi har gått igenom våra rutiner, mallar och checklistor för att se om vi kan göra ännu mer i arbetet mot illegal arbetskraft. Vi vill säkra upp våra kunders projekt och säkerställa att människor inte far illa. Arbetet har resulterat i förändringar som vi hoppas ska bidra ytterligare till säkrare arbetsplatser och en sund byggbransch.

Som en del i Forsen ABs arbete mot arbetsmarknadskriminaliteten har Fair Play Bygg under våren bjudits in att utbilda samtliga medarbetare i en obligatorisk utbildning om arbetsmarknadskriminalitet med fokus på illegal arbetskraft. Samarbetet initierades av Forsen AB under hösten 2020.


Publicerad av Sussie Illum den 2021-04-8Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png