Förekommer människoexploatering inom byggbranschen?

Den 4e maj genomförde Fair Play Bygg det första webbinariet i en serie av tre vilka genomförs under våren. Ämnet var människoexploatering i byggbranschen och gästtalare var Mikael Roos från TYA, tidigare inspektör på Arbetsmiljöverket samt Peter Ohlsson, gruppchef på polisens människohandelssektion i region Stockholm.

 

Webbinariet inleddes av ägarna tillika initiativtagarna till Fair Play Bygg, Kristin Andersson, VD på Stockholms Byggmästareförening, samt Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland. Fair Play Bygg presenterade ärenden överlämnade till myndigheter under 2020 med brottsmisstanke människoexploatering samt beskrev hur problembilden ser ut utifrån de tips som inkommer.

Mikael Roos berättade om sina erfarenheter samt visade gripande bilder från olika platsbesök under sin tid som inspektör på Arbetsmiljöverket. Peter Ohlsson beskrev människohandelssektionens arbete och svårigheterna att leda brottsmisstanken människohandel till fällande dom, primärt då prejudicerande dom saknas i dagsläget. Båda gästtalarna var överens om att ett stort hinder för att komma åt brottsligheten är sekretesslagarna mellan myndigheterna. Deltagarna var mycket aktiva och ställde många frågor vilket ledde till bra diskussioner.

Till webbinariet var drygt 115 åhörare anmälda.

Nästa ämne i vårens webbinarieserie har ämnet Beställarens ansvar och genomförs den 25 maj klockan 08.00 – 08.55. Gästtalare är Morgan Jansson, inköpschef på AB Stockholmshem samt Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige AB. Anmälan öppnas inom kort.


Publicerad av Sussie Illum den 2021-05-5Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png