Förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige från 1 januari 2021

Den 4 november beslutade riksdagen att personer som arbetar som inhyrd personal i Sverige ska betala skatt i Sverige.

Regeringens förslag om att den så kallade 183-dagarsregeln inte ska gälla för inhyrd personal beslutades av riksdagen onsdagen den 4 november. Lagändringen, som innebär att personer som arbetar tillfälligt i Sverige som inhyrd personal på uppdrag av en utländsk arbetsgivare ska betala skatt i Sverige förutsatt att den uthyrda personalen arbetar i landet i mer än 15 dagar i följd och om arbetsdagarna totalt sett inte är fler än 45 dagar under ett kalenderår, träder i kraft 1 januari 2021 skriver riksdagen på sin hemsida.


Publicerad av Sussie Illum den 2020-11-10Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png