Fair Play Byggs ärenden leder till mångmiljonbelopp i upptaxeringar

Under Fair Play Byggs första fyra verksamhetsår, 2016, 2017, 2018, 2019 samt första hälften av 2020 har sammanlagt 106 företag kopplade till överlämnade ärenden fått förhöjd skatt med totalt drygt 80 miljoner kronor. 

Majoriteten av de inkomna tipsen till Fair Play Bygg under åren har rört misstanke om skattebrott genom svart arbetskraft. Under projektets första verksamhetsår, 2016, överlämnades 37 ärenden till Skatteverket gällande misstänkt svart arbetskraft. Dessa ärenden resulterade i upptaxeringar på närmare 19 miljoner kronor. Året 2019 överlämnades 174 ärenden som hittills lett till upptaxeringar på totalt drygt 27,6 miljoner kronor och för 2020 var ärendena överlämnade till Skatteverket 86 st., dessa har hittills resulterat i drygt 4,76 miljoner kronor i förhöjda skatter för fem företag.

Samtliga överlämnade ärenden under åren har följts upp i januari 2020 och presenteras i den kommande årsrapporten där även tillvägagångssätt samt redogörelse av ärenden överlämnade till olika myndigheter under 2020 presenteras.


Publicerad av Sussie Illum den 2021-02-5Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png