Fair Play Bygg – nu på spanska!

Nu finns Fair Play Byggs hemsida översatt till spanska. Att nå ut tillspansktalande i Sverige är viktigt då erfarenhet visar att denna grupp har mycket information att ge om företag som befinner sig i gråzonen för vad som är lagligt.

Sedan en längre tid finns Fair Play Byggs hemsida, bortsett från svenska, tillgänglig på engelska, ryska och de baltiska språken. Nu vill Fair Play Bygg även nå de spansktalande personer i Sverige på ett enklare sätt och har därför översatt hemsidan till spanska.

Fair Play Bygg får redan idag bra information från spansktalande personer om företag som begår brottslighet i byggbranschen. Brotten rör oftast skattebrott genom att avlöna arbetskraft svart. Då spansktalande byggnadsarbetare, som oftast kommer från Latinamerika, måste ha arbetstillstånd för att arbeta i Sverige rör tipsen även brottslighet som misstänkt människoexploatering, brott mot utlänningslagen samt arbetskraft som tvingas betala tillbaka stora summor av sin lön till arbetsgivaren.


Publicerad av Peter Leander den 2020-04-15Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png