Fair Play Bygg förlängs

De båda ägargrupperna Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland är överens om att förlänga projektet Fair Play Bygg. 

Fair Play Bygg grundades i februari 2016 av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland som ett regionalt samverkansprojekt. De båda ägarorganisationerna vill med Fair Play Bygg nå en sundare och mer hederlig byggbransch genom ökad medlemsnytta, bättre konkurrensneutralitet och bättre arbetsmiljö samt delge myndigheterna information om misstänkt pågående brottslighet inom branschen. 

Projektet Fair Play Bygg var inledningsvis på tre år, men redan under projektets andra år 2018 förlängdes tiden med ytterligare två år till februari 2021. Under hösten 2020 beslutade Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland att förlänga Fair Play Bygg med minst två år till februari 2023. 


Publicerad av Sussie Illum den 2020-11-30Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png