Fair Play Bygg firar fem år

Under projektets första fem år har Fair Play Bygg hittills mottagit 1 172 tips, av de överlämnade ärendena har 400 rapporter överlämnats till Skatteverket vilket resulterat i beslut om upptaxeringar om totalt drygt 80 miljoner kronor för drygt 100 företag.

Sedan starten av Fair Play Bygg den 19 februari 2016 har de inkomna tipsen ökat markant, från första året 2016 då Fair Play Bygg fick 106 tips till år 2020 då tipsen var 321, 2019 inkom 361 tips. Majoriteten av tipsen rör misstänkt svart arbetskraft.

Antalet överlämnade ärenden har även de ökat, från 42 överlämnade år 2016 till 199 överlämnade år 2020, samtidigt som granskningarna har blivit djupare och rapporterna blivit mer omfattande. Med överlämnade ärenden räknar Fair Play Bygg antal rapporter, ett ärende, eller rapport, kan lämnas till fler myndigheter.  

Resultat samt redogörelse av ärenden presenteras i Fair Play Byggs årsrapport senare i vår.


Publicerad av Sussie Illum den 2021-02-19Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png