Effektivare kamp mot penningtvätt med ny lag

En ny lag ska göra det möjligt för myndigheter att snabbare få bred information från finansbolag om misstänkt brottslighet. Idag måste myndigheterna gå till finansbolagen ett i taget och begära ut information vid misstanke om brott, skriver Finansdepartementet i ett pressmeddelande.

”Lagen om konto- och värdefackssystem” som den nya lagen heter föreslås träda i kraft den 10 september 2020. Finansdepartementet skriver i ett pressmeddelande att man har ”remitterat ett förslag till lagrådet om ett nationellt datasöksystem som förbättrar myndigheternas möjligheter att snabbt få information om var en viss person innehar konton eller värdefack.”

Enligt departementet ger inte den nya lagen myndigheterna tillgång till mer information än vad man har idag. Det nya i lagen är att berörda myndigheter, som exempelvis Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, i ett datasystem kan göra breda sökningar hos samtliga finansbolag, i stället för att vända sig till finansbolagen ett i taget och begära ut information om misstänkta kunder.

- Detta är ett förslag i en lång rad av åtgärder för att förbättra arbetet mot organiserad brottslighet, penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessutom försvårar vi för de som vill fuska med skatten eller undvika att betala sina skulder genom att gömma sina pengar. Genom det nya konto- och värdefackssystemet får de myndigheter som har till uppgift att utreda sådana ärenden bättre verktyg att utföra sitt arbete på ett effektivt sätt, säger finansmarknadsminister Per Bolund i pressmeddelandet.


Publicerad av Peter Leander den 2019-11-27Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png