Droger på bygget ledde till olyckor

Fair Play Bygg har fått information om att droger missbrukas i stor utsträckning på ett bygge i Stockholms län. Just information om droganvändning på byggarbetsplatser är återkommande bland tips till Fair Play Bygg.

Enligt information till Fair Play Bygg missbrukas droger i stor utsträckning på en byggarbetsplats i Stockholms län. Det ska vara droger som cannabis och andra illegala preparat. Missbruket ska vara utbrett i det utpekade byggföretaget och ska ha pågått under längre tid.

Enligt information ska droganvändningen ha orsakat olyckor på arbetsplatsen. Olyckorna ska ha resulterat i allvarliga materialskador.

Tipset är långt ifrån det första som rör droganvändning på byggarbetsplatser som Fair Play Bygg fått in sedan projektets start 2016. Tidigare information har pekat på att arbetare använder droger för att kunna arbeta långa pass, ibland längre än 24 timmar i sträck. Ofta handlar det om svart arbetskraft.

Kriminella byggföretagare pekas också ut i tips som rör droganvändning. I dessa fall har det handlat om personer som går att koppla till grov organiserad brottslighet. Narkotikaanvändningen har då skett i anslutning till byggföretagens kontor och på företagsfester.


Publicerad av Peter Leander den 2020-02-11Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png