Byggmarknadskommissionen rapporterar: Nio av tio utländska bolag fuskar

– De senaste 10–15 åren har kriminaliteten inom byggbranschen ökat kraftigt. Det är i många fall kopplat till företag med utländsk arbetskraft, säger Byggmarknadskommissionens ordförande Stefan Attefall, före detta bostadsminister, till Uppsala Nya Tidning.

Byggmarknadskommissionen uppger till Uppsala Nya Tidning att 90 byggföretag från Estland, Lettland, Polen, Slovakien och Tjeckien slumpmässigt granskats utifrån 14 faktorer. Bland dessa företag hade nio av tio minst en brist. Några exempel ur granskningen uppges vara att var fjärde företag inte betalade korrekt skatt i Sverige, en fjärdedel av företagen hade ”problematisk lönesättning” där medianlönen var 98 kronor per timme och det lägsta beloppet var på endast 15 kronor per timme samt sex av företagen saknade F-skattsedel.


Publicerad av Sussie Illum den 2022-10-25Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png