Bemanningsföretag inom byggbranschen går samman mot osund konkurrens

Den nya branschföreningen Byggbemanningsföretagen lyfter problematiken med oseriösa företag där arbetskraft exploateras som ett stort hot mot konkurrensen.

”Det största problemet är att konkurrensen idag inte sker på lika villkor och är extremt osund. Ingen av oss har något emot konkurrens så länge den är sund, utan tvärtom så utmanar konkurrens oss att alltid utvecklas och bli bättre,” sa Sylwia Spruch, vd för bemanningsföretaget ExpanderaMera till tidningen Byggvärlden i veckan.

I en gemensam debattartikel i Expressen hänvisar Byggbemanningsföretag till Riksrevisionens rapport Statens insatser mot exploatering av arbetskraft som presenterades i december och de brister som pekas ut och lyfts fram.

”Riksrevisionen betonar att det främst är utländsk arbetskraft som drabbas av oskäligt låg lön, mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden. Vi kan inte nog betona allvaret i situationen om vi inte förmår bryta utvecklingen. Ett systematiskt utnyttjande av arbetare som saknar arbetstillstånd har ett mycket högt pris. Inte enbart för dem som utnyttjas utan även för alla företag som riskerar att slås ut om de betalar avtalsenliga löner. Men sammantaget blir priset ändå högst för samhället i sig om staten inte förmår förhindra en snabbt växande kriminalitet på arbetsmarknaden,” skriver Byggbemanningsföretagen i debattartikeln i Expressen den 10 mars.


Publicerad av Sussie Illum den 2021-03-12Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png