Arbetstillstånd till salu i byggbranschen

Fair Play Bygg har träffat arbetare som får betala tillbaka pengar till sina arbetsgivare i utbyte mot arbetstillstånd. Brottsupplägget fortsätter att plåga byggbranschen då riskerna för oseriösa arbetsgivare att åka dit är små.

Fair Play Bygg har sedan starten 2016 fått återkommande information om företag som i stor utsträckning utnyttjar arbetskraft åt vilka man ansökt om tillfälliga arbetstillstånd. Fair Play Bygg har träffat arbetare med tidsbegränsade arbetstillstånd i Sverige, som på ett detaljerat och trovärdigt sätt berättat hur de får betala tillbaka stora delar av sin vita lön till sin arbetsgivare. Anställningen i dessa företag är villkorade på förhand. Arbetskraften vet, redan när de tackar ja till anställningen, att de måste betala tillbaka delar av sin lön till arbetsgivaren. Under 2019 har Fair Play Bygg fått tips om flera företag där upplägget antingen antytts i tipset eller där byggnadsarbetare i detalj berättat hur de betalar tillbaka av sin lön till arbetsgivaren. Hur återbetalningen till huvudmannen ser ut kan variera. Ibland betalar arbetskraften pengarna direkt till huvudmannen och ibland går betalningen via en mellanchef i bolaget, som efter att ha samlat in kontanterna från arbetare med tillfälliga arbetstillstånd, ger pengarna till huvudmannen.

En arbetare berättade att han två till tre dagar efter att lönen kommit in på kontot gick till en bankomat och tog ut mellan 8 000 och 13 000 kronor varje månad. Totalt gjordes detta 11 gånger tills den anställde slutade i bolaget. Den anställde berättade också att han fick betala 30 000 kronor för att arbetsgivaren skulle ansöka om ett arbetstillstånd åt honom.

Eftersom pengarna i dessa brottsupplägg tas ut i kontanter går transaktionerna inte att spåra till arbetsgivaren, vilket gör det svårt för myndigheterna att lagföra huvudmannen/-männen bakom upplägget. Även om arbetsgivare som utnyttjar sin arbetskraft på detta sätt faktiskt betalar inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för sin arbetskraft får upplägget stor negativ inverkan på byggbranschen. Företagen kan på detta sätt pressa sina priser gentemot kund, eftersom den enskilda företagaren ändå kan berika sig på bekostnad av sina anställda.


Publicerad av Peter Leander den 2020-05-20Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png