91 miljarder i svarta inkomster årligen

Enligt en rapport från Skatteverket försvinner 91 miljarder kronor i svarta inkomster varje år. Det är 2,3 procent av BNP.

En samlad bild av de revisioner som skatteverket gör av företag som misstänks fuska med skatten visar att dessa bolag årligen får 900 miljoner kronor i höjd skatt. I ett pressmeddelande från Skatteverket skriver myndigheten att sett till hela ekonomin motsvarar det 91 miljarder kronor årligen i oredovisade inkomster – alltså svarta pengar. Enligt rapporten är det 2,3 procent av BNP och 6 procent av de totala arbetsinkomsterna.

Däremot, menar Skatteverket, har de svarta lönerna inte ökat i andel av BNP sett till tidigare mätning. I Skatteverkets förra undersökning av oredovisade inkomster gick Sverige miste om 71 miljarder årligen, som då motsvarade 3 procent av BNP och 7 procent av de totala arbetsinkomsterna.

– Även om det finns indikationer på att de svarta inkomsterna åtminstone inte har ökat som andel av BNP eller arbetsinkomsterna på 13 år bör resultaten tolkas med försiktighet. Det krävs ytterligare studier för att kunna fastställa resultaten eller tala om en viss trend, säger rapportförfattaren Damián Migueles.

I Skatteverkets nya rapport har perioden 2010 till 2016 studerats.


Publicerad av Peter Leander den 2020-02-19Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png