46 procent av utstationerade är byggnadsarbetare

2019 arbetade nästan varannan utstationerad arbetare i byggbranschen. Totalt anmäldes 41 504 arbetare i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Fair Play Bygg ser dock ett problem med utländska företag som inte anmäler sina arbetare i utstationeringsregistret.

Nyligen publicerade Arbetsmiljöverket statistik över antalet utstationerade arbetare i Sverige. 2019 fanns totalt 41 504 utstationerade arbetare i Sverige. Nästan hälften, 46 procent, arbetade i byggsektorn.

– Precis som tidigare år är byggnadsarbetare den största gruppen utstationerade i Sverige. Det speglar den höga aktivitet vi kan se på byggmarknaden inte minst i storstäderna, säger Arne Alfredsson, tf. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Bland Fair Play Byggs inkomna ärenden 2019 var utländska företag i minoritet. Återkommande bland dessa företag var dock att man ofta inte anmält sin arbetskraft i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Syftet med att inte anmäla sin närvaro i Sverige, misstänker Fair Play Bygg, är att försöka gå under radarn och därmed slippa betala skatt både i Sverige och hemlandet.

– Reglerna om utstationering finns till för att skapa lika rättigheter för alla arbetstagare i Sverige. De stärker de utstationerade arbetstagarnas rättigheter samtidigt som de underlättar för människor att arbeta i andra länder och för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna, säger Arne Alfredsson i pressmeddelandet.

Länder med flest utstationerade arbetstagare i Sverige 2019:

Polen 8 077

Indien 5 692

Tyskland 5 053

Litauen 3 994

Lettland 2 689

(Källa: Arbetsmiljöverket)


Publicerad av Peter Leander den 2020-03-16Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png