30 miljoner kronor satsas på att motverka arbetslivskriminalitet

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2021 att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ska ökas permanent med 30 miljoner kronor, enligt Regeringskansliets pressmeddelande den 17 september.

Regeringen har under åren 2018 – 2020 satsat 18 miljoner kronor per år för att stärka arbetet mot osund konkurrens i arbetslivet. Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket har uppdraget att under åren 2018-2020 utveckla metoder och myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Förslaget om ökad budget planeras träda i kraft den 1 januari 2021 genom regleringsbrev till Arbetsmiljöverket enligt Regeringskansliets pressmeddelande.


Publicerad av Sussie Illum den 2020-09-18Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png