Sekretess

Tips som skickas till Fair Play Bygg hanteras enligt Personuppgiftslagen (PUL). Den som lämnar information till Fair Play Bygg kan välja att vara helt anonym. För att kunna fördjupa informationen önskar vi kunna ta kontakt med dig som uppgiftslämnare, men det väljer du själv när du fyller i formuläret. Din kontaktinformation stannar hos Fair Play Bygg och lämnas inte vidare såvida vi inte kommer överens om annat. Att lämna ett tips till Fair Play Bygg är inte det samma som att göra en polisanmälan och din identitet överlämnas ej till något myndighetsregister. Vi röjer aldrig en källa. Fair Play Bygg drivs av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Däremot är Fair Play Bygg i sitt arbete helt fristående. Våra ägare har inte tillgång till den information som Fair Play Bygg hanterar.