O Fair Play Bygg

 

Pomóż nam zapewnić zgodne z prawem i bezpieczne miejsca pracy! Fair Play Bygg przyjmuje informacje dotyczące podejrzenia prowadzenia działalności niezgodnej z prawem w branży budowlanej i przekazuje je dalej do właściwego urzędu. 

Przyjmujemy zgłoszenia o:

 • -       Oszustwach w zakresie odprowadzania składek pracowniczych
 • -       Łapówkach
 • -       Szantażowaniu
 • -       Pracy na czarno
 • -       Zorganizowanym zatrudnianiu pracowników na czarno
 • -       Korupcji
 • -       Oszustwach podatkowych
 • -       Oszustwach
 • -       Pracownikach nieposiadających pozwolenia na pracę 
 •  
 • -       Poważniejszych naruszeniach przepisów BHP 

 


W nagłych przypadkach, w których zagrożone jest życie, w przypadku trwającego włamania, rabunku lub kradzieży, zadzwoń pod numer 112! 

Informacje należy podać, wypełniając nasz formularz. Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia Fair Play Bygg będzie starał się uzyskać dodatkowe informacje w celu potwierdzenia podejrzenia prowadzenia działalności niezgodnej z prawem. Jako osoba zgłaszająca możesz pozostać anonimowy, a wszystkie dane przetwarzamy zgodnie z the General Data Protection Regulation (GDPR). Wypełniając formularz, możesz wybrać, czy chcesz podać dane kontaktowe, czy nie, jednak chcielibyśmy mieć możliwość skontaktowania się z Tobą w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Przesłanie zgłoszenia do Fair Play Bygg to nie to samo co dokonanie zgłoszenia na policję. 

Fair Play Bygg:

 • -       Weryfikuje i ocenia przekazane informacje.
 • -       W razie potrzeby uzupełnia informacje, na przykład o informacje uzyskane od innego zgłaszającego i/lub poprzez źródła otwarte.
 • -       Dokonuje zestawienia informacji w celu ułatwienia pracy urzędów, jeśli uznają one, że istnieją przesłanki do zbadania danej informacji. 


Fair Play Bygg wspiera urzędy w zwalczaniu podmiotów działających niezgodnie z prawem oraz działalności niezgodnej z prawem w branży budowlanej. Fair Play Bygg to projekt prowadzony wspólnie przez związek zawodowy Byggnads Stockholm-Gotland i stowarzyszenie Stockholms Byggmästareförening. Celem projektu jest zapewnienie zgodnych z prawem i bezpiecznych miejsc pracy oraz konkurencji rynkowej na równych warunkach.  

 

Dowiedz się więcej na temat tego, w jaki sposób dbamy o poufność.

FAIR PLAY BYGG TO PROJEKT, KTÓREGO WŁAŚCICIELAMI SĄ, PO POŁOWIE, STOWARZYSZENIE
STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING I ZWIĄZEK ZAWODOWY BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND

sbf.pngbyggnads.png