Konfidentsiaalsus

 

Fair Play Bygg‘ile teabe esitaja võib jääda täiesti anonüümseks. Kontaktandmete esitamine on vabatahtlik, kuid lisainfo saamiseks soovime Teie kui teate esitajaga ühendust võtta. 

Fair Play Bygg‘ile vihje saatmine ei võrdu politseile avalduse esitamisega. Meie vastu võetavatest või kogutavatest andmetest ei looda kunagi avalikke dokumente. Kuna meil puudub seaduslik kohustus jagada teavet - näiteks politseile või prokuratuurile - siis me teavet ka ei edasta. 

Fair Play Bygg‘i omanikud on Stockholmi Ehitusettevõtjate Liit (Stockholms Byggmästareförening) ja ehitustööliste ametiühing Byggnads Stockholm-Gotland. Sellest hoolimata on Fair Play Bygg oma tegevuses täiesti sõltumatu ja meie omanikel* puudub ligipääs Fair Play Bygg‘i käideldavale teabele. Fair Play Bygg‘ile saadetavaid vihjeid käideldakse vastavalt Rootsi isikuandmete kaitse seadusele General Data Protection Regulation (GDPR).

FAIR PLAY BYGG‘I NÄOL ON TEGEMIST PROJEKTIGA, MIS KUULUB VÕRDSETES OSADES STOCKHOLMI EHITUSETTEVÕTJATE LIIDULE
(STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING) NING STOCKHOLMI JA GOTLANDI EHITUSTÖÖLISTE AMETIÜHINGULE (BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND

sbf.pngbyggnads.png