Fair Play Bygg‘ist

Aidake meid tervete ja turvaliste töökohtadeni! Fair Play Bygg võtab vastu teavet ehitussektoris toimuva võimaliku kuritegeliku tegevuse kohta ja hoolitseb selle edastamise eest õigele ametiasutusele. 

Võtame vastu vihjeid alljärgneva kohta:

 • -       Pettus sotsiaalkindlustusmaksete tasumisel
 • -       Altkäemaksud
 • -       Väljapressimine
 • -       „Must“ (ebaseaduslik) töö
 • -       Organiseeritud „must“ tööjõud
 • -       Korruptsioon
 • -       Maksupettus
 • -       Muud pettused
 • -       Tööloata töötajate kasutamine 
 •  
 • -       Tõsisemad töökeskkonna alased rikkumised 

 


Erakorraliste sündmuste puhul, kus ohus on inimelud, toimub sissemurdmine, röövimine, vargus vms., helistage hädaabinumbrile 112! 

Teabe saate esitada meie vormi abil. Pärast vihje edastamist kogub Fair Play Bygg kuriteokahtluste kinnitamiseks lisainfot. Vihje andjana võite jääda anonüümseks. Käitleme kõiki andmeid vastavalt Rootsi isikuandmete kaitse seadusele General Data Protection Regulation (GDPR). Kontaktandmete esitamine on vabatahtlik, kuid lisainfo saamiseks soovime Teie kui teate esitajaga ühendust võtta.

Fair Play Bygg‘ile vihje saatmine ei võrdu politseile avalduse esitamisega. 

Fair Play Bygg:

 • -       Kontrollib ja hindab laekunud teavet.
 • -       Täiendab seda vajadusel, näiteks teiselt teabe esitajalt ja/või avalikest allikatest saadud infoga.
 • -       Koondab teavet, et lihtsustada ametiasutuste tegevust võimalikul info uurimisel. 


Fair Play Bygg toetab ametiasutusi võitluses kuritegelike ehitusettevõtjate ja -tegevustega. Fair Play Bygg‘i omanikud on ehitustööliste ametiühing Byggnads Stockholm-Gotland ja Stockholmi Ehitusettevõtjate Liit (Stockholms Byggmästareförening). Meie eesmärgiks on luua terved ja turvalised töökohad, kus ettevõtted konkureerivad võrdsetel tingimustel.  

 

Konfidentsiaalsusest lähemalt.

FAIR PLAY BYGG‘I NÄOL ON TEGEMIST PROJEKTIGA, MIS KUULUB VÕRDSETES OSADES STOCKHOLMI EHITUSETTEVÕTJATE LIIDULE
(STOCKHOLMS BYGGMÄSTAREFÖRENING) NING STOCKHOLMI JA GOTLANDI EHITUSTÖÖLISTE AMETIÜHINGULE (BYGGNADS STOCKHOLM-GOTLAND

sbf.pngbyggnads.png